Creatieve werksessie: CoCreatie NL2025

Op 1 juni 2010 organiseerde STT een creatieve werksessie voor het toekomstbeeld ‘Ontwerp van Nederland 2025’. Deze sessie vond plaats in het Wereldmuseum in Rotterdam in de ochtend voor de conferentie eDemocracy van de Stichting Zelforganisatie.

In de werksessie hebben ongeveer 40 experts en geïnteresseerden gebrainstormd en gediscussieerd hoe de ruimtelijke inrichting van Nederland eruit zou kunnen zien als burgers hierin een beslissende rol gaan spelen. Bijvoorbeeld als op grote schaal burgerinitiatieven van onderaf worden ondersteund en als burgers de beschikking krijgen over alle informatie die overheden nu hebben, en mogelijk nieuwe informatie die met toekomstige technologie kan worden verzameld. En vervolgens wat de gevolgen zouden zijn van zo’n toekomstscenario voor de toekomst van het bestuur, de politiek en het beleid.

Hieronder vind je een foto-impressie van deze levendige bijeenkomst. Bedankt aan alle deelnemers voor hun inbreng!

Sfeerimpressie

Eerst gaf Maurits, de projectleider van de toekomstverkenning, een inleiding op de sessie en het grotere verhaal van de toekomstverkenning en Cocreatie NL 2025 (zie foto). Daarna gaf hij het stokje door aan Chris Aalberts, de discussieleider. Hij legde de opdracht uit: er zou in 5 groepjes gewerkt gaan worden aan een toekomstbeeld. Elk groepje zou zich richten op één van de drie concrete deelterreinen van het overheidsbeleid: basisonderwijs, thuiszorg en politie/veiligheid. Er werd gebrainstromd over de vraag hoe deze taken volledig door zelforganiserende en co-creërende burgers zou kunnen worden opgepakt.

Toen kon iedereen hard aan het werk in groepjes.
Er werd hard en serieus gewerkt aan de toekomst van Veiligheid ………….

……… maar ook gelachen bij de toekomst van Onderwijs …….

…………….. terwijl men bij Zorg in diepe concentratie waren, hadden ze vast niet in de gaten dat er een muffin (of twee) gejat werden 😉

Regelmatig rondlopen voor vragen en toelichtingen.

Na ongeveer 45 minuten werken in groepjes kon de terugkoppeling beginnen aan de andere groepen. Daarbij werd ook tussen de verschillende thema’s gediscussieerd. Na de terugkoppeling door alle groepjes en een discussie werd de sessie afgesloten. Rijker aan ideeën en geïnspireerd kon iedereen aan de lunch.

Een gedachte over “Creatieve werksessie: CoCreatie NL2025

Reacties zijn gesloten.