Kennisdemocratie en de opkomst van de mondige, zelforganiserende burger

Op 13 april 2010 vond de boekpresentatie plaats van het boek ‘Knowledge Democracy. Consequences for Science, Politics, and Media plaats in Nieuwspoort door prof. Roel in ’t Veld.

In het boek bespreken vooraanstaande wetenschappers, bestuurskundigen en politici de gevolgen van de toegenomen mondigheid van de burger. Een burger die bovendien – zeker ten opzichte van vroeger – beter opgeleid is en over meer kennis beschikt. Dat alles heeft grote invloed op het openbaar bestuur, de overheid, de politiek. Ook de rol van de wetenschap en de media kwam daarbij aan de orde.

In het boek staan twee bijdragen van mij. ‘Unlocking the full potential of the crowd – a government perspective’ (hoofdstuk 6). Hierin beschrijf ik een model met drie stadia van ‘wisdom of the crowd’: crowdsourcing, co-creatie – zelforganisatie. Naarmate de crowd meer zelfstandigheid krijgt en een rol gaat spelen in de besluitvorming, neemt de macht en controle van bestaande partijen zoals de overheid en de politiek af. Het is hun uitdaging om zich de komende jaren opnieuw te gaan uitvinden.

Lees hier het artikel: Maurits Kreijveld – Unlocking The Full Potential of the Crowd DEF2.

In het hoofdstuk ‘Knowledge exchange through online political networks‘ (hoofdstuk 21) presenteer ik samen met Chris Aalberts de resultaten van ons onderzoek naar het gebruik van Hyves voor politieke doeleinden door burgers en politici.

Dit artikel kun je hier lezen: Aalberts & Kreijveld – Knowledge Exchange trough online political networks DEF2.

Het boek is verkrijgbaar via uitgeverij SpringerKnowledge Democracy, Consequences for Science, Politics and Media 2010. Roeland J. in ’t Veld (editor). ISBN: 978-3-642-11380-2.