Op weg naar een kennisdemocratie?

TKD logoVan 25 tot en met 27 augustus 2009 vond de conferentie ‘Towards Knowledge Democracy’ plaats in Leiden.

Tijdens deze conferentie werd doorvooraanstaande wetenschappers, bestuurskundigen en politi
ci gediscussieerd en gepresenteerd over de gevolgen van de toegenomen mondigheid van de burger. Een burger die bovendien – zeker ten opzichte van vroeger – beter opgeleid is en over meer kennis beschikt. Dat alles heeft grote invloed op het openbaar bestuur, de overheid, de politiek. Ook de rol van de wetenschap kwam daarbij aan de orde.

Tijdens de conferentie presenteerde ik de eerste visievorming over Wisdom of the crowd en besluitvorming, onder de titel: ‘Unlocking the full potential of the crowd – a government perspective‘. In mijn verhaal laat ik zien dat er drie stadia van ‘wisdom of the crowd’ zijn. Dit model heb ik verder kort uitgelegd op een aparte pagina op deze website. Naarmate de crowd meer zelfstandigheid krijgt en een rol gaat spelen in de besluitvorming, neemt de macht en controle van bestaande partijen zoals de overheid en de politiek af. Het is hun uitdaging om zich de komende jaren opnieuw te gaan uitvinden.

Mijn citaat voor de conferentie:

“The Social Web has unleashed the power of the crowd, it can not be stopped. Experts and politicians no longer have the monopoly on knowledge production and decision making. They have to find a way to make proper use of the wisdom of the crowd, facilitating the crowd rather than trying to control it. To develop new strategies for this, a multidisciplinary approach, combining both social and technological expertise, is required.”

Meer impressies over de conferentie kun je onder andere vinden bij The Broker Online.