Anno 2010

Innovatie wordt steeds sneller en complexer

De afgelopen decennia is de wereld steeds platter geworden: vrijwel alle productieprocessen zijn geglobaliseerd, kennis en onderzoek verspreiden zich mede dankzij internet razendsnel. Dat alles maakt het tempo van nieuwe ontwikkelingen steeds hoger.  Als reactie op deze ontwikkelingen zien we bij bedrijven een toenemende specialisatie en een terugkeer naar de kernactiviteiten.

Op hetzelfde moment zien we de complexiteit van producten en diensten toenemen. De ontwikkeling van een nieuw product of dienst vraagt steeds meer om gecombineerde kennis. Steeds meer bedrijven hebben daarom de afgelopen jaren ingezien dat het nodig is om kennis uit te wisselen met andere bedrijven of om gezamenlijk aan kapitaalintensieve kennisontwikkeling te doen. Steeds vaker wordt daarbij de term ‘open innovatie’ gebruikt. Bedrijven zien in dat zij zich meer open moeten stellen voor samenwerking met andere.

Tot nu toe werd dit spel gedomineerd door grote bedrijven die met hun van oudsher grote R&D-organisatie een overschot aan kennisproductie hadden. Na afslanking en terugkeer op hun kerncompetenties konden zij deze voor henzelf overtollige kennis verkopen. Tegelijk met deze afslankingen veranderde de traditionele ketenstructuur in een netwerkstructuur waar voortdurend allianties met grotere en kleinere bedrijven ervoor zorgen dat de bedrijven toegang hebben tot voldoende kennis. Toenemende concurrentie uit het Oosten en verdergaande versnelling van de kennisontwikkeling maken dat de uitdaging voor bedrijven om op tijd te zijn met nieuwe producten en diensten toeneemt.

Ondertussen neemt de feitelijke controle die zij daarbij hebben over productie- en ontwikkelprocessen en de afscherming van hun markten verder af. Dat tast de traditionele competenties van bedrijven aan. Al sinds het begin van het industriële tijdperk is het controleren en organiseren van processen en de beheersing van de toegang tot schaarse grondstoffen een kerntaak van bedrijven. Vandaag de dag lijkt dit nog altijd de belangrijkste taak te zijn die managers en bestuurders van bedrijven hebben. Het is steeds meer de vraag of deze positie in de toekomst houdbaar blijft met de opkomst van het internettijdperk. Deze ontwikkeling zou er wel eens toe kunnen leiden dat bedrijven zich opnieuw zouden moeten uitvinden, zowel hun organisatiestructuur, als de manier waarop zij in samenspel met andere bedrijven en met consumenten hun producten en diensten ontwikkelen. Dat zou onder andere betekenen: minder controle en meer ruimte voor chaos, creativiteit, onvoorspelbaarheid en zelforganisatie.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s