Toekomstbeeld: Gezonder door collectieve intelligentie

De kosten van de gezondheidszorg zullen naar verwachting de komende decennia blijven stijgen. Niet alleen omdat we steeds ouder worden maar ook omdat de medische technologie een grote vlucht neemt. Het voorkomen van ziekten wordt bij een steeds duurdere zorg steeds belangrijker: voorkomen is immers beter dan genezen.

Preventieve zorg neemt dus aan belang toe, het kan bovendien de kwaliteit van leven aanzienlijk verbeteren: je voelt je geestelijk en lichamelijk fitter. Hierbij is de burger zelf de eerst verantwoordelijke. De bovengenoemde technologische ontwikkelingen maken het mogelijk om uit de combinatie van harde en zachte informatie nieuwe inzichten te halen over gezondheid en het verloop van ziekten. Deze inzichten uit onze collectieve kennis, vormen een waardevolle bron van nieuwe zorg, producten, diensten en levensstijl.

Door de inzichten te koppelen aan behandelingen en levensstijlen kan de burger ook daadwerkelijk zelf iets doen aan zijn situatie.Overheden, bedrijven en burgers kunnen hier dus van profiteren. Maar dan moet de informatie gecombineerd kunnen worden en niet versnipperd raken over een doolhof van platforms en diensten, en onbruikbaar worden vanwege onvoldoende privacy.In dit toekomstbeeld willen we laten zien hoe ‘participatieve gezondheid’ (‘preventieve zorg’) er over twintig jaar uit zou kunnen zien als we erin slagen om systemen te ontwerpen waarmee we de collectieve kennis van ons allemaal kunnen benutten door inzichten om te zetten in bruikbare levensstijl-adviezen. En we willen kijken wat de gevolgen zijn voor overheden, artsen, burgers en bedrijven.

Vragen die we in een dergelijk toekomstbeeld willen beantwoorden zijn:

  1. Op welke terreinen kunnen en willen burgers meewerken aan de verzameling van persoonlijke informatie op het terrein van gezondheid en levensstijl?
  2. Hoe zien de tools of (technische) hulpmiddelen er in de toekomst uit om de verzameling van deze gegevens mogelijk te maken?
  3. Welke nieuwe inzichten zou dit kunnen opleveren voor overheden, artsen en bedrijven over de ontwikkeling van ziektepatronen? Zouden we kunnen meten hoe gezond de bevolking op een bepaald moment is en hoe deze zich voelt? Zouden we op die manier al in een heel vroeg stadium een nieuwe griep-epidemie kunnen zien opkomen?
  4. Hoe kunnen persoonlijke en medische gegevens van burgers in dit proces aan elkaar worden gekoppeld en welke (technische) tools kunnen hierbij behulpzaam zijn?
  5. Wat zijn de gevolgen voor artsen, gezondheidszorg en voorlichtingspraktijken indien deze ontwikkeling aan belang wint?
  6. Wat zijn de gevolgen voor burgers zelf indien dit fenomeen aan belang wint? Leidt dit tot andere levenspatronen of betere preventie van gezondheidsrisico’s?
  7. Welke belemmeringen moeten worden weggenomen om een dergelijk toekomstbeeld werkelijkheid te maken?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s