In het kader van de toekomstverkenning Wisdom of the Crowd schrijf ik regelmatig artikelen en andere publicaties. Zie hieronder een overzicht.

Media Organisaties
Presentaties, colleges en lezingen Crowdale.nl online business school, Kenniscafé Emmen, Kluwer Management, Ministerie van Veiligheid & Justitie, Science Alliance, Alto University Social Innovation conference, Raad voor het Openbaar Bestuur, Stichting Toekomstbeeld der Techniek, RIVM, Universiteit Leiden (honours class college), VU Connected, Ideas Waiting To Happen/Kenniskring Utrecht, Hogeschool Rotterdam (lectoraal Media Culture Communication), Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven (Industrial Design), Infratrends Congres.
Artikelen en publicaties D66 De Idee, Sigma (Tijdschrift voor Kwaliteitsmanagement, Kluwer), Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing, Netkwesties.nl, The Post Online (voorheen: DeJaap.nl), NRC Next, Volkskrant, De Pers, Metro, Second Sight, OneWorld.nl, Wetenschap 24.
Bijdragen aan boeken Artikelen of essays voor: Zakendoen in de nieuwe economie (Kluwer, 2013), Publieke Pioniers (Sdu, 2013), Knowledge Democracy (Springer, 2010), Brain Visions (STT, 2008).
Strategisch advies Actieprogramma Mediawijsheid, Ministerie van Veiligheid & Justitie, Ministerie van BZK / Open Overheid, Logeion (communicatie-experts), RIVM (toekomstverkenning).
Radio en tv Te horen en zien bij: BNR Nieuwsradio (inclusief BNR Digitaal en BNR Travel), Human radio, VPRO/NTR Labyrint TV (Kracht van de massa: 22 maart 2011), RTL Nieuws/EditieNL, Omroep Max (Studio Max Live tv), DeGids.fm (VARA radio).

Artikel ‘ Samen slimmer of samen dommer?’

In de wintereditie 2011 van Horizon, het relatiemagazine van STT. In dit artikel beschrijf ik het web ons collectief slimmer en dommer kan maken en dat we als samenleving op zoek moeten naar een collectief EQ. Download hier het artikel.

Artikel ‘Redesigning Government’

In de uitgave ‘Join’ (juli 2011) van het trendmagazine Second Sight. In het artikel beschrijf ik hoe de huidige participatie door sociale media beperkt blijft omdat het huidige democratische systeem weinig directe burgerparticipatie toelaat. Om dit te veranderen is moet het ontwerp van het democratische systeem worden veranderd. In de toekomst kan de intelligente stad zorgen voor voortdurende burgerparticipatie.

Artikel ‘De toekomst van participatie in het Publiek Domein’

In de voorjaarseditie 2011 van Present, het relatiemagazine van STT. In dit artikel beschrijf ik hoe participatie in de toekomst vorm zou kunnen krijgen in het Publiek Domein. De intelligente stad van de toekomst zou daarin een belangrijke rol kunnen spelen. Als overheid en politiek zich niet opnieuw uitvinden komen ze buiten spel te staan. Download hier het artikel.

Meer informatie over de uitwerking van het toekomstbeeld Publiek Domein vind je hier.

Boek ‘Veel gekwetter, weinig wol’

Samen met Chris Aalberts, docent politieke communicatie, schreef ik een boek over de inzet van sociale media door overheid, politiek en burgers. Dit boek is gebaseerd op een onderzoek van meer dan twee jaar waarbij onder andere Hyves-pagina’s, Twitterberichten en Overheid 2.0-initiatieven zijn geanalyseerd en betrokken ambtenaren, politici en burgers zijn geïnterviewd. Meer over dit boek en de discussie er omheen is te vinden op de website Politiek 2.0. Het boek is sinds eind maart 2011 verkrijgbaar bij Sdu Uitgevers, ISBN: 978-90-12-57191-3.

Het boek vormt input voor het toekomstbeeld over Politiek.

Artikel ‘Een manifest voor wisdom of the crowd’

Voor de najaarseditie 2010 van Present, het relatiemagazine van STT. In dit artikel beschrijf ik een manifest waarmee we de toekomstverkenning willen afsluiten. Dit manifest moet een krachtige boodschap afgeven richting politiek, overheid en bedrijfsleven over de randvoorwaarden voor wisdom of the crowd en welke rol zij daarbij zouden moeten spelen. Meer over dit manifest vind je hier.

Artikel ‘Enter the crowd’

In de uitgave ‘Letting Go’ (sept 2010) van het trendmagazine Second Sight. Daarin worden vier ontwikkelingen geschetst die maken dat bedrijven hun huidige controle steeds meer zullen gaan verliezen. In plaats van vast te houden aan controle zouden bedrijven moeten durven opgaan in de crowd of er tenminste mee moeten samenwerken. Bedrijven hebben de crowd ook veel te bieden. Klik hier om het artikel ‘Enter the Crowd’ te lezen.

Artikel ‘Vier maatschappelijke domeinen voor WoC’

In de voorjaarseditie 2010 van Present, het relatiemagazine van STT. In dit artikel geef ik een stand van zaken van het project en de keuze voor vier maatschappelijke thema’s (zorg, milieu, innovatie en publiek domein) voor het ontwikkelen van toekomstbeelden. Download hier het artikel. Meer informatie over de uitwerking van de toekomstbeelden vind je in het menu onder ‘Toekomstbeelden‘.

Wetenschappelijk artikel ‘Unlocking the full potential of the crowd’

In april 2010 verscheen het boek ‘Knowledge Democracy. Consequences for Science, Politics and Media ‘, naar aanleiding van de gelijknamige conferentie uit augustus 2009. Mijn verhaal over de drie stadia van wisdom of the crowd met ieder hun eigen vormen van besluitvorming, was een van de hoofdstukken in dit boek, onder de titel ‘Unlocking the full potential of the crowd – a government perspective’ (hoofdstuk 6). Het boek is verkrijgbaar via uitgeverij Springer. ISBN: 978-3-642-11380-2

Artikel ‘Slimme zwerm of domme kudde’

In het trendmagazine Second Sight, editie Samenleven (maart 2010). Dit artikel schetst de ontwikkelingen rond het internet en stelt de vraag hoe we zouden kunnen komen tot meer ‘wijsheid’. Daarvoor moeten we onder andere ons ego opzij zetten. Klik hier om het artikel ‘Slimme zwerm of domme kudde’ te lezen.

Boekje ‘Het Internet der Dingen – wat is het?’

Boekje dat onder leiding van Rob van Kranenburg tot stand kwam op basis van een inspirerende brainstorm-middag bij de Waag in Amsterdam. In het boekje worden drie scenario’s geschetst voor hoe ons alledaagse leven eruit gaat zien als het Internet der Dingen (het feit dat alle voorwerpen in onze omgeving met internet zijn verbonden en daarmee met elkaar!). Download hier: InternetDD_web

Rapport met de eerste analyse

Na een eerste fase van verkennen heb ik de eerste inzichten verwerkt in een ‘position paper’. Hierin wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen rond wisdom of the crowd. Het paper is gebaseerd op de vele gesprekken met externen, bestuderen van boeken, artikelen en weblogs en het bijwonen van diverse conferenties en workshops. Dit document vormt de basis voor de verdere toekomstverkenning. Download het paper via deze link.

Artikel ‘De kracht van groepsvorming’

Voor de najaarseditie 2009 van Present, het relatiemagazine van STT. In dit artikel beschrijf ik de eerste visie op het onderwerp wisdom of the crowd en complexe besluitvorming.

Toekomstverkenning Brain Visions

In deze toekomstverkenning van Stichting Toekomstbeeld der Techniek over het Brein werd onderzocht welke toepassingen we in de gebieden van voeding, mens-machine interfaces, onderwijs, opsporing en rechtsgang kunnen verwachten. Ik was lid van de expert group mens-machine interfaces waar we keken naar de mogelijkheden voor aansturing van apparaten, machines en objecten via de hersenen. Ik schreef enkele bijdragen voor de eindpublicatie: ‘Brain Visions. How the brain sciences could change the way we eat, communicatie, learn and judge‘ (klik om te downloaden).