Toekomstverkenning Wisdom of the Crowd

In de toekomstverkenning ‘Wisdom of the Crowd’ heb ik bij Stichting Toekomstbeeld der Techniek in de periode 2009-2011 verkend hoe de toekomst van samenwerken en samenleven eruit zou kunnen zien over twintig jaar. De verkenning is in april 2012 afgerond met de conferentie ‘Burgers aan de macht in 2020′ en publicatie van het boek ‘Samen slimmer’.

De toekomstverkenning was een participatief proces waarbij meer dan honderd experts betrokken zijn geweest via interviews, workshops, debatten en schriftelijke bijdragen aan het boek. Hun bijdrage, die van de samenwerkingspartners (mede-organisatie workshops, debatten, slotconferentie) en de begeleidende stuurgroep (richting geven, inhoudelijke koers, feedback) zijn essentieel geweest voor het succes van de toekomstverkenning.

Aanpak

In de toekomstverkenning is onder andere gekeken naar de verwachte technologische ontwikkelingen op het gebied van intelligente netwerken, ‘Big Data’, kunstmatige intelligentie en doehetzelf-technologieën als 3D-printing en synthetische biologie. En vragen als: Hoe kunnen mensen en computers in de toekomst zodanig verbonden dat zij gezamenlijk intelligenter zijn dan afzonderlijk? Hoe kan de samenleving beter gebruik maken van ieders talenten en kennis nu we wereldwijd een bijdrage kunnen leveren aan een collectief vraagstuk zoals onze gezondheid en het milieu? En wat betekenen deze ontwikkelingen voor de maatschappij en organisaties zoals de overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties (NGO’s, vakbonden, verenigingen, ..)?

De hoofdvraag van de verkenning luidt:

Hoe kan de samenleving van 2030 eruit zien, die intelligenter en wijzer is met behulp van het toekomstige web?

Deze toekomstige samenleving bestaat uit mensen, organisaties en het toekomstige web, dat een steeds belangrijke rol kan gaan spelen in het vergroten van onze collectieve intelligentie.

De ‘wisdom of crowds’ wordt vaak gezien als het fenomeen dat een grote groep gewone burgers in staat is om een betere inschatting te maken of beslissing te nemen dan een of enkele experts. Crowdsourcing, co-creatie en zelforganisatie zijn vormen waarin de wisdom of crowds wordt benut.

Het verkennen van de langeretermijnhorizon vervult een belangrijke functie in het verkennen en voorselecteren van nieuwe trends en ontwikkelingen. Daarvoor is een mix gebruikt van wetenschappelijk onderzoek naar technologie en mens, concepten en ontwerpen, aangevuld met concepten, ontwerpen en verhalen die inspireren en aanzetten tot reflectie. Daartoe werden meer dan honderd experts, wetenschappers, ontwerpers, filosofen, techneuten en visionairs betrokken.

Waarom een toekomstverkenning?

Toekomstverkenningen passen in een breder spectrum van activiteiten om grip te krijgen op nieuwe ontwikkelingen. De toekomstbeelden maken inzichtelijk en voorstelbaar wat de impact van de verwachte ontwikkelingen en huidige zienswijzen over collectieve intelligentie zou kunnen zijn op de samenleving. Daarbij is niet zozeer geprobeerd om een meest waarschijnlijk scenario te ontwikkelen, maar eerder een beeld te kiezen dat de disruptieve betekenis van de technologische en maatschappelijke ontwikkelingen scherp neerzet. Door de beelden wat verder door te trekken in de uiterste consequenties worden de uitdagingen en kansen pas echt zichtbaar en gaat de betekenis ervan niet verloren in een veelheid aan reguliere ontwikkelingen. Bovendien wordt hiermee tegemoet gekomen aan een veelgehoorde wens van bedrijven, overheden en de samenleving: hoe kan het dan wel?

Door hun concrete beschrijvingen komen de beelden tot leven en zetten ze aan tot nadenken over de wenselijkheid en onwenselijkheid van bestaande ontwikkelingen en strategieën van bedrijven en overheden en de noodzakelijke voorwaarden en uitdagingen om ze te realiseren. De toekomst ligt immers niet vast maar wordt bepaald door de keuzes die we als samenleving op weg er naartoe maken.

Lees hier meer over toekomstverkennen.

Uitkomsten

De verkenning heeft de volgende concrete producten opgeleverd: 

  • een boek ‘Samen slimmer’ met daarin een beschrijving van relevante technologietrends en drie toekomstbeelden die tijdens de verkenning zijn ontwikkeld: Gezondheid 2030, Innovatie 2030 en Democratie 2030;
  • een website ‘wisdomofthecrowd.nl’ waarin het gedachtegoed van de wisdom of crowds levend wordt gehouden. Regelmatig zullen hier nieuwe blogs verschijnen en achtergrondmateriaal bij het boek en nieuwe vervolgprojecten;
  • een netwerk van experts op het gebied van wisdom of crowds;
  • een manifest dat oproept tot de vorming van een living lab. Bekeken wordt of dit living lab verder vorm kan krijgen in de loop van 2012.

Een gedachte over “Toekomstverkenning Wisdom of the Crowd

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s