Wisdom of crowds

We leven in een unieke tijd. Dankzij internet kunnen we samenwerken op een schaal en een manier die tot nu toe onmogelijk was. Daardoor kunnen we veel beter gebruik maken van de talenten, ideeën, kennis, creativiteit, energie en mankracht die in onze samenleving aanwezig zijn. Samen zijn we slimmer. Dat wordt ook wel de ‘wisdom of crowds’ genoemd.

Definitie

De ‘wisdom of crowds’ is:

De uitkomst van interacties tussen individuen of hun kennis, informatie en ideeën, die we als ‘wijs’ beschouwen omdat deze nieuwe kennis en inzichten oplevert en de som der delen overtreft.

Daarmee kunnen we onze kwaliteit van leven verbeteren, elkaar helpen, maatschappelijke vraagstukken aanpakken en betere producten en diensten maken. Hoe dat eruit kan zien op het gebied van gezondheid, innovatie en democratie (en het leven in de stad), kun je lezen in het boek.

De ‘wisdom of crowds’ wordt vaak gezien als

het fenomeen dat een grote groep gewone burgers in staat is om een betere inschatting te maken of beslissing te nemen dan een of enkele experts.

Een bekende anekdote is die van het gewicht van een os (zie hieronder). Ook blijkt dat het publiek bij de tv-show Weekend Millionairs in ongeveer 90% van de gevallen het juiste antwoord kiest. Zelfs als de individuele antwoorden niet goed zijn kan het collectieve antwoord – mits goed geaggregeerd – toch erg goed zijn. En in de meeste gevallen beter dan het oordeel van een of enkele experts.

Er is sprake van ‘wisdom of crowds’ als er met de diversiteit aan meningen, ideeën en bijdragen iets intelligents tot stand gebracht wordt dat de mogelijkheden van individuen en individuele organisaties overtreft. Daardoor is een (grote) groep mensen in staat is om verstandige beslissingen te nemen, complexe problemen op te lossen of gezamenlijk iets kan creëren dat meer is dan de som der delen. In bepaalde gevallen is dat ‘slim’ of zelfs ‘wijs’ te noemen. Crowdsourcing, co-creatie en zelforganisatie zijn vormen waarin de wisdom of crowds wordt benut.

Uitgaande van deze definitie is de wijze waarop individuele bijdragen worden geaggregeerd essentieel. Verder is moeten de leden van de crowd voldoende onafhankelijk zijn, zodat ze in staat zijn om onafhankelijke beoordelingen te maken, gebaseerd op hun eigen lokale kennis en informatie die ze hebben. De groep moet bovendien voldoende divers zijn, bestaan uit mensen die op een andere manier naar de wereld kijken, zogezegd.

Deze essentiële voorwaarden geven houvast maar ze zijn in de praktijk niet exact vast te stellen. Het is voortdurend zoeken naar een juiste balans tussen bijvoorbeeld diversiteit en populariteit. Aggregatie van de individuele beoordelingen is ook een lastig fenomeen zoals bijvoorbeeld het instorten van aandelenmarkten, vaak gezien als goede voorspellers, heeft laten zien.

Diversiteit in de crowd is belangrijk en deze wordt door de opkomst van sociale media aangetast. Zie ook mijn artikel ‘Sociale media vernietigen de wisdom of the crowd‘ gebaseerd op recent onderzoek.

Bredere betekenis

Het begrip ‘wisdom of crowds’ heeft nog een veel belangrijkere waarde. Het is vooral een beeld om te laten zien dat iedere leek of expert, waardevolle informatie en kennis heeft, en dat groepen mensen niet per se hysterisch zijn. We kunnen, door slimmer samen te werken en ieders inbreng goed te benutten, als samenleving sterker komen te staan. Dat hebben we hard nodig bij het aanpakken van complexe maatschappelijke vraagstukken als gezondheid en duurzaamheid. Hiervoor hebben we heel veel verschillende kennis en informatie nodig en zijn wij bovendien als burgers zelf een deel van de oplossing.

Het web maakt ons ‘slimmer’ op twee manieren:

 1. door ons met elkaar te verbinden waardoor we ideeën, informatie en kennis kunnen uitwisselen en samenwerken over der grenzen van landen en organisaties heen. Iedereen heeft toegang tot een enorme hoeveelheid kennis.
 2. door kennis en wijsheid te halen (zoals o.a. Google doet) uit de informatie die we genereren via internet en sociale media, zoals de weblinks die we aanklikken, de dingen die we ‘liken’ en ‘retweeten’ of wanneer we onze locatie delen via TomTom en daarmee nauwkeurige file-informatie krijgen. Hier spelen geavanceerde wiskundige formules en algoritmes een belangrijke rol.

Als we op deze ruimere manier naar wisdom of the crowd kijken kunnen we drie elementen onderscheiden:

 1. Cognition: hier gaat het om kennis en informatie, meningen, voorspellen. Dit is de wereld van de ingewikkelde algoritmes van bedrijven als Google, Amazon en financiële software.
  Voorbeelden: Het gewicht van een os, de beurskoers, hotelbeoordelingen, nieuwe boeksuggesties op basis van je eerdere aankopen.
 2. Collaboration: hier gaat het om samenwerken tussen organisaties en de crowd, co-creatie. De crowd vervult een bepaalde taak en helpt mee bijvoorbeeld in het onderwerpen en ontwikkelen, of het uitproberen van combinaties en beoordelen van foto’s.
  Voorbeelden: app-stores, ontwerp je eigen sneaker of t-shirt, Galaxy Zoo, Foldit.
 3. Coordination: hier gaat het om onderling afgestemd en gecoördineerd gedrag, zelforganisatie. Denk aan de zwerm.
  Voorbeelden: TomTom navigatie op basis van onze locatie-informatie en die van vele anderen, en de communities die zichzelf organiseerden rond Linux, Wikipedia.

Lees hier een model dat ik ontwikkelde over de verschillende vormen van wisdom of the crowd, afhankelijk van de rol die de crowd krijgt in de besluitvorming.

Relevantie

De ‘wisdom of the crowd’ is relevant omdat we dankzij internet en sociale media wereldwijd met elkaar verbonden zijn en zo dus een grote groep vormen. We kunnen samenwerken, ervaringen, emoties en kennis delen en contact onderhouden met vrienden. We kunnen onszelf uiten, onze mening geven, nieuwe initiatieven starten die klein beginnen maar gemakkelijk groot kunnen groeien. Deze ontwikkelingen hebben grote gevolgen voor de manier waarop we samenleven.

Het is de uitdaging om ieders inbreng te verzamelen en de juiste mechanismen te vinden om data, informatie, kennis uit allerlei bronnen te combineren, integreren, synthetiseren, reduceren om daaruit relevante kennis en wisdom te halen. Het zou dus mogelijk moeten zijn om ook door slimme interacties, slim samenwerken en slim beslissen, te komen tot wisdom of the crowd. De computer (kunstmatige intelligentie) kan ons daarbij helpen.

Het gewicht van een os?

De term ‘wisdom of the crowd’ is in 2004 geïntroduceerd door James Surowiecki in zijn boek ‘The Wisdom of Crowds – Why the many are smarter than the few and how collective wisdom shapes business, economies, societies and nations‘. In dit boek beargumenteert hij met diverse voorbeelden, dat grote groepen mensen – onder de juiste omstandigheden – tot betere beslissingen en inzichten kunnen komen dan de slimste individuen. Als voorbeeld noemt hij daarbij onder andere het raden van het gewicht van een os door een groep willekeurige burgers op de de markt en het bedrijf GoldCorp dat dankzij hulp van burgers nieuwe goudmijnen wist te vinden die het uit zichzelf nooit had kunnen vinden.

Surowiecki laat zien dat onafhankelijkheid en diversiteit essentiële factoren zijn om tot ‘wisdom’ te kunnen komen. Als er teveel interactie is tussen mensen raakt wijsheid verloren omdat we elkaar dan gaan napraten en minder kritisch nadenken.

Sommige wetenschappers zetten vraagtekens bij het bewijs dat Surowiecki aanvoert. De verhalen over het raden van het gewicht van een koe zijn vooral anekdotes, geen wetenschappelijk bewijs.

Lees ook het artikel ‘Wisdom of crowds: geen waarheid als een koe’

De crowd versus experts

De positieve voorbeelden van ‘wisdom of the crowd’ laten zien dat gewone burgers, zonder specialistische of wetenschappelijke kennis, in staat zijn om samen tot verstandige beslissingen te komen. Dat zou de indruk kunnen wekken dat experts altijd het nakijken hebben en dat professioneel geleide en aangestuurde organisaties altijd het nakijken hebben.

Met name op dit front is er veel kritiek op het begrip ‘the wisdom of crowds’. Zo voorzien sommigen dat deze zal leiden tot een vervlakking en versimpeling van onze huidige cultuur. Alles zal alleen nog draaien om middelmaat en de grootste gemene deler, dat wat het meest populair is. Met name de Britse Andrew Keen is bekend geworden met zijn kritische houding, door zijn boek ‘The Cult of the Amateur‘ (2008). Hij ziet de ontwikkelingen rond web 2.0 als een verval van onze cultuur en pleit voor een elite om het niveau hoog te houden.

Het verhaal van Keen laat zien hoe delicaat ‘wisdom of the crowd’ is. Het is een voortdurende balans tussen populariteit en diversiteit, tussen sterkte signalen en zwakke signalen. Daarvoor moeten we ons bewust zijn van onze valkuilen.

Deze discussie maakt ook duidelijk hoe de opkomst van de ‘crowd’ de positie van bestaande organisaties, instituties en beroepen bedreigt. Of het de overheid is, bedrijven en hun patenten, of de kunstenaar, de architect, allemaal krijgen ze te maken met de opkomst van de burger die steeds meer zelf kan en gaat doen. Door zichzelf opnieuw uit te vinden kunnen deze experts een belangrijke rol blijven spelen naast of verweven met de crowd. Experts hebben de crowd immers veel te bieden. In de toekomstbeelden beschreven in het boek Samen slimmer, schetsen we hoe hun nieuwe rol eruit zou kunnen zien.

5 gedachtes over “Wisdom of crowds

 1. Ik ga ervan uit dat in een menigte ook elitaire personen, whizkids, e.d. kunnen zitten en dus niet alleen maar simpele zielen. Hoe groter de intelligentie van het individu, hoe meer geleerdheid bij de mensen, hoe groter de waarde van de uitkomst van het totaal (= menigte/crowd) zal zijn.

  Like

  1. Uitgangspunt is diversiteit in de menigte, dus mensen die op verschillende terreinen meer en minder weten. In bepaalde gevallen is uit een menigte ‘simpele zielen’ ook wijsheid te halen, in ieder geval meer dan de som der delen. Alles staat of valt met hoe je wijsheid definieert en welke vraag je de crowd stelt.

   Like

 2. Het democratisch proces is niet goed vergelijkbaar met het voorbeeld van de os.

  In geval van de os heeft iedereen hetzelfde doel, namelijk het raden van zijn gewicht. In geval van democratie heeft vrijwel iedereen verschillende, zoniet tegengestelde doelen. Vaak is dat “er persoonlijk op vooruit gaan ten koste van de anderen”. Daarom leidt democratie ook tot sociale spanningen (winner takes all) en steeds hogere belastingen (alles op de gemeenschappelijke rekening).

  Democratie is beter vergelijkbaar met The Tragedy of the Commons dan met The wisdom of the crowds.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s